Skip to content Skip to footer

İnsanlarla Büyüyoruz,
Geleceği
Şekillendiriyoruz.

Sonuçlarınız bizim önceliğimizdir

Grand Carpet olarak, iş dünyasının dinamiklerini anlıyor ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlıyoruz. Siz de bizimle birlikte çalışarak, insan kaynakları alanında başarıya ulaşmak için bir adım atabilirsiniz.

  • İnsan kaynakları danışmanlığı
  • Doğru adayları doğru pozisyonlarla buluşturma.

İş sağlığı ve güvenliği

Grand Carpet, insanı en değerli varlık olarak kabul ederek iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli hedef olarak benimsemektedir. Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için riskler belirlenip değerlendirilir ve elimine edilir veya kabul edilebilir seviyeye getirilir. Tüm çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği el kitabı ve ilgili dokümanlarla bilgilendirilir ve eğitilir. Olaylardan ders çıkarılır ve iyileştirmeler yapılırken katkı sağlayanlar ödüllendirilir. Yasal mevzuatlara uyum sağlanır ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sürekli geliştirilir. Yöneticiler kendi birimlerinde bu politikaların uygulanmasını sağlar.